zając bielak (Lepus timidus)

zając bielak (Lepus timidus)

Najbardziej charakterystycznym przedstawicielem ssaków roślinożernych, który stanowi pokarm wymienionych poprzednio drapieżników tajgi, jest zając bielak (Lepus timidus). Rozprzestrzeniony jest on od Islandii przez Szkocję, Skandynawię, północno-wschodnią Europę po północną Azję i północną część Ameryki Północnej.

W Polsce trafia się w Puszczy Augustowskiej i Puszczy Rominckiej (jest całkowicie chroniony). Zasięg tego gatunku wykracza poza obszar tajgi, jednakże w tej właśnie strefie występuje najliczniej i z tego powodu w tym środowisku winien być omówiony.

Długość ciała zająca bielaka wynosi 55 cm, ciężar 4-5 kg. Gatunek ten cechuje sezonowa zmiana ubarwienia sierści: w zimie jest ona biała, w lecie na grzbiecie szarobrązowa, po bokach jaśniejsza, na nogach i ogonie biała. Ulubionym terenem przebywania bielaka są lasy, bagna i torfowiska. W przeciwieństwie do zająca szaraka, jest przede wszystkim mieszkańcem lasów iglastych i mieszanych oraz dolin rzek porośniętych olchą i wierzbą. W górach dochodzi do wysokości 1000 m n.p.m., przy czym w porze letniej osiąga niekiedy i 2000 m n.p.m., gnieżdżąc się wówczas w naturalnych załamaniach skał, grotach i rozpadlinach.

Zając bielak żeruje głównie na polach, zwłaszcza w okolicach spokojnych. W lecie, gdy zboże jest wysokie, może rozstawać się ze swym legowiskiem leśnym, aby zamieszkać na polu. Zasadniczo jednak z nastaniem świtu wraca z miejsc żerowania do lasu. Do szczególnie ulubionych i od dawna zamieszkanych kotlin może wracać prostą drogą, podobnie jak zając szarak, bez charakterystycznego dla wszystkich zajęcy kluczenia. Latem podstawowy pokarm bielaka stanowią rośliny zielne, rosnące w lasach, na skałach i na polach. Zimą za pożywienie służą drobne gałązki i kora drzew.

W odróżnieniu od zająca szaraka, bielak żyje samotnie. Każdy ma swoje terytorium, którego się ściśle trzyma. Rozmnaża się w okresie wiosny i lata. Samica daje 3 mioty, każdy złożony z 3-5 młodych.