Zagrożone gatunki

Zagrożone gatunki

Nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie istnieje wiele zagrożonych gatunków ssaków, których nieliczne okazy są pod specjalną ochroną. Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się między innymi widoczne na skalę globalną zmiany klimatu, które w znaczny sposób oddziałują na środowisko naturalne. Do wymierania gatunków przyczyniła się także niszcząca działalność człowieka.

Zgodnie z tym, co mówią badacze, na terenie Polski żyje około 88 gatunków ssaków, z czego aż pięć jest skrajnie zagrożonych wymarciem. Warto pamiętać o tym, że ochronie gatunkowej podlega aż 69 gatunków ssaków, a na szczególną uwagę pośród tych, które są objętą ochroną z całą pewnością zasługuje wilk, który na listę gatunków zagrożonych został wpisany w 1995 roku.

Kolejnym chronionym gatunkiem, który występuje wyłącznie w północno-wschodniej części Polski jest zając bielak zamieszkujący leśne środowiska.

Bardzo zagrożonym gatunkiem , który za wszelką cenę naukowcy starają się uchronić od wyginięcia jest Panda wielka, Gatunek ten wymiera głównie z powodu bardzo niskiej rozrodczości, ale także dlatego ,że kurczą się obszary dla niej dostępne. Wizerunek misia pandy zdobi logo organizacji World Wildlife Fund, która zajmuje się ochroną środowiska i organizmów zagrożonych wymarciem.

Środowiska naukowe, co pewien czas alarmują, że współcześnie już praktycznie jedna czwarta wszystkich gatunków ssaków jest zagrożona wyginięciem, a do najbardziej zagrożonych należą naczelne, czy te najbliżej spokrewnione z człowiekiem.

Spis wszystkich zagrożonych gatunków znajduje się w Czerwonej Księdze IUCN, po którą z całą pewnością warto sięgnąć.