łasica (Mustela nivalis)

łasica (Mustela nivalis)

Stepy o wysokiej trawie, a także sztuczne stepy Europy (z wyjątkiem dalekiej północy i Irlandii), większej części Azji, północnej Afryki i Ameryki Północnej zamieszkuje mały drapieżnik — łasica (Mustela nivalis). W Polsce …