antylopa widłoroga

antylopa widłoroga

Stepy północnoamerykańskie mają nieco inny charakter niż omówione dotychczas. Porasta je głównie roślinność niska, trawiasta, która może zmagazynować tylko niewielkie ilości wody. Ziemia jest zwykle sucha, gdyż deszcze stosunkowo rzadko padają i mają …

suhak (Saiga tatarica)

suhak (Saiga tatarica)

Drugim bardzo charakterystycznym mieszkańcem stepów azjatyckich jest suhak (Saiga tatarica) należący również do grupy antylop, zamieszkujący środkową Azję (Kazachstan, Mongolię. Syberię i Turkiestan). Długość tego zwierzęcia dochodzi do 1,3 m, a wysokość w kłębie do 80 cm. …

antylopa garna (Antilope cervicapra)

antylopa garna (Antilope cervicapra)

W stepach Azji prócz gatunków wspólnych dla całej Eurazji występuje kilka charakterystycznych gatunków zamieszkujących wyłącznie ten obszar. Jednym z najbardziej interesujących jest rzadka antylopa kontynentu azjatyckiego — garna (Antilope cervicapra), żyjąca na otwartych przestrzeniach u podnóży …

antylopy

antylopy

Stepy afrykańskie są ojczyzną wielu gatunków ssaków kopytnych, które mają tu dobre warunki pokarmowe, a wobec braku dużych drapieżników nie są szczególnie zagrożone. Charakterystyczne dla tego środowiska są przede wszystkim antylopy.

Południowo-wschodnią Afrykę na południe od rzeki Limpopo, z …

antylopa oreas (Taurotragus derbianus)

antylopa oreas (Taurotragus derbianus)

Spośród form zwierząt, które skłonni jesteśmy uważać za charakterystyczne dla terenów otwartych, żyje w lasach tropikalnych przedstawiciel antylop — oreas (Taurotragus derbianus). Zachował się on do dziś tylko w Sudanie, dzięki wzięciu go pod ścisłą …