Ssaki roślinożerne

Ssaki roślinożerne.

Wiele spośród ssaków nie odżywia się mięsem , pozostając przy roślinkach. Są to ssaki roślinożerne.

Na czym dokładnie polega roślinożerność?

Jest to sposób odżywiania się , który w skrócie mówiąc polega na zjadaniu roślin. W przyrodzie występuje wiele różnorodnych przystosowań ssaków do roślinożerności. Do roślinożernych ssaków możemy zaliczyć duże rssaki kopytne – antylopy, np. suhaki, gazele .

Znajdziemy wśród nich także małe roślinożerne gryzonie, takie jak: pieski preriowe, świstaki, susły, norniki, chomiki.

Ssaki roślinożerne spotykamy przede wszystkim tam gdzie maja obfitość pożywienia . Największym roślinożernym ssakiem jest słoń.

Słonie są wyłącznie roślinożerne. W ich menu znajdują się różnego rodzaju trawy, liście, mniejsze gałęzie i konary oraz owoce. Słoń do jedzenia używa najczęściej trąby natomiast nieliczne zęby, jakie posiada , wykorzystywane są do rozdrabniania pożywienia. Zdarza się ,że słoń traci wszystkie zęby na raz , wtedy nie może jeść i ginie z głodu. Dzieje się tak najczęściej w 70. roku życia. Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe u słoni, szczególnie większych osobników przekracza 200 kg. Ich zapotrzebowanie na wodę jest ogromne i sięga 190 l w ciągu dnia. Dziennie słoń wydala ok. 80-90 kg kału.