ryjówka malutka (Sorex minutus)

ryjówka malutka (Sorex minutus)

Mniej liczna, ale równie szeroko rozpowszechniona jak gatunek poprzedni, jest ryjówka malutka (Sorex minutus). Występuje ona w południowej, środkowej i północnej Europie oraz w północnej Azji. Długość jej ciała wynosi 4-6 cm, ogona 3,2-4 cm, a ciężar 3-6 g. Ubarwieniem zbliżona jest bardzo do gatunku poprzedniego. Ulubionym środowiskiem tego gatunku są lasy o podmokłym gruncie, wilgotne lasy górskie oraz wszelkiego rodzaju zakrzewienia na bagnach. Spotkać ją można jednak także na terenach suchych, niezadrzewionych, na przykład na polach, łąkach, a w zimie często przebywa w ulach. Jak się wydaje, ryjówka malutka nie buduje własnych nor, a na schronienia wykorzystuje opuszczone nory krecie, mysie itp.

Pożywienie jej stanowią owady, szczególnie małe i miękkie. W zimie zjada dość dużo nasion, natomiast nie stwierdzono, aby w skład jej pokarmu wchodziły inne bezkręgowce.

Po ciąży trwającej około 20 dni samica rodzi zazwyczaj 2-8 młodych. W ciągu życia wydaje prawdopodobnie 2 mioty. Dojrzałość płciową ryjówka malutka uzyskuje w drugim kalendarzowym roku życia. Żyje około 1,5 roku.

Oba omówione gatunki ryjówki mają ogromne znaczenie w biocenozie. Ze względu na dużą liczebność w środowisku oraz ogromny apetyt, te owadożerne zwierzątka są bardzo pożyteczne, gdyż ograniczają nadmierne rozmnażanie się owadów, między innymi szkodliwych, przez co przyczyniają się do utrzymania równowagi w biocenozie. Są objęte ochroną gatunkową.