Mysz leśna (Apodemus flavicollis)

Mysz leśna (Apodemus flavicollis)

Mysz leśna (Apodemuss flavicollis) występuje w Europie i Azji po Chiny. W Polsce jest pospolita. Długość jej ciała wynosi około 11,5 cm, ogona 12 cm. Futerko na grzbiecie ubarwione jest rdzawobrązowo lub kasztanowatobrązowo, na spodzie ciała zaś lśniąco biało. Mysz ta żyje w lasach liściastych, mieszanych i w pobliżu zabudowań. Dobrze wspina się po drzewach, gnieździ w dziuplach. Żywi się głównie pokarmem roślinnym.