muflon (Ovis musimon)

muflon (Ovis musimon)

Innym zwierzęciem sztucznie wprowadzonym do środkowej Europy i rozmnożonym jest muflon (Ovis musimon) — jedyny gatunek dziko żyjącej owcy. Jego naturalny zasięg obejmuje Sardynię i Korsykę. W XVIII wieku został zaaklimatyzowany w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, na Węgrzech i na Krymie, a od roku 1902 występuje w Polsce. Długość ciała muflona dochodzi do 1,3 m, ogona do 6-10 cm, wysokość w kłębie wynosi około 70 cm, a ciężar 25-40 kg. Ubarwienie sierści jest zmienne i zależy od pory roku. W lecie grzbiet jest rudawobrązowy, w zimie — szaro-brązowy, natomiast strona brzuszna jest zawsze biała, podobnie jak plamy na grzbiecie samca. Samice są mniejsze i ubarwione znacznie jaśniej niż samce, nie mają też rogów, które u samców osiągają długość 90 cm i są ślimakowato zakrzywione ku tyłowi.

Muflon zamieszkuje lasy liściaste, zwłaszcza porastające zbocza gór, oraz stoki zarośnięte krzewami. Na Korsyce i w Sardynii żyje na wyżynach pokrytych sosnami, w zakrzewieniach górskich oraz na plantacjach kasztanów jadalnych. W górach dochodzi do 2000 m n.p.m. W porze letniej samice z jedno- lub dwuletnimi jagniętami tworzą stada złożone z 10-20 osobników. Najsilniejsze samce żyją z reguły samotnie, słabsze zaś łączą się w grupy. Z nastaniem pory zimowej samce i samice łączą się w duże stada, niekiedy liczące do 30 osobników.

Muflony w dzień odpoczywają, ukryte w gęstwinie krzewów. Dopiero o zmierzchu wyruszają na dalekie pastwiska, z których powracają przed wschodem słońca do swych schronień. Są zwierzętami niewybrednymi. Zjadają to wszystko, czego dostarcza im roślinność zamieszkiwanej okolicy. W lecie pasą się na halach i jedzą twarde trawy, borówki, wrzos, igły i końce gałązek świerkowych, jesienią żołędzie i nasiona buka, w zimie żywią się pędami roślin, korą, suchymi liśćmi, porostami. Na ogół ani na polach, ani w lesie nie wyrządzają poważniejszych szkód. Na Korsyce i Sardynii ulubiony przysmak muflona stanowią silnie pachnące rośliny górskie.

Samica raz w roku rodzi jedno jagnię po ciąży trwającej 5 miesięcy. Noworodek od razu wstaje i już po upływie godziny może iść za matką.

Muflon jest jedną z form, z których wyhodowano owce domowe.