darniówka pospolita (Pitymys subterraneus)

darniówka pospolita (Pitymys subterraneus)

Znacznie rzadziej spotyka się na sztucznych stepach darniówkę pospolitą (Pitymys subterraneus), występującą w zachodniej, południowej i środkowej Europie, na wschód do Donu oraz w zachodniej Azji; północna granica jej zasięgu nie jest dokładnie ustalona. Żyje prawdopodobnie w całej Polsce, ale znaleziono ją dotychczas w Wielkopolsce, na Śląsku, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w okolicach Białowieży, Warszawy i w Kieleckiem. Jest to zwierzątko malutkie, o długości ciała 9-11 cm, ogona 2-3 cm i ciężarze nie przekraczającym 23 g. Miękkie futerko ma barwę szarobrunatną, niekiedy czarną z rudym odcieniem na stronie grzbietowej, a popielatą lub niebieskawoszarą na stronie brzusznej. Oczy i uszy ukryte są w sierści, podobnie jak’ u kreta, co jest wyraźnym przystosowaniem do podziemnego trybu życia.

Darniówka zamieszkuje przede wszystkim wilgotne tereny uprawne i łąki, a w południowej części swego zasięgu ulubionym jej środowiskiem są ogrody, sady i pola uprawne. Spotyka się ją także w dolinach rzek i w wilgotnych lasach. Całe niemal życie spędza pod ziemią, na powierzchnię wychodzi rzadko. Żyje w bardzo silnie rozbudowanym systemie chodników, które tworzą niejednokrotnie skomplikowaną sieć korytarzy przebiegających zwykle na dwóch różnych poziomach. Część systemu leży na głębokości 15-20 cm, a druga część, w której znajdują się gniazda, jest umieszczona głębiej — do 90 cm pod powierzchnią ziemi. Systemy poszczególnych par darniówek zazębiają się ze sobą, tak że trudno jest na ogół ustalić granice zamieszkiwanych rewirów. Żeruje w nocy. Żywi się przede wszystkim bulwami i korzeniami roślin. Chętnie zjada również zielone ich części, a niekiedy w skład jej pokarmu wchodzą także owady. Na zimę gromadzi zapasy w norze.

Okres rozmnażania się darniówki trwa od końca marca do września, ciąża zaś 21 dni, przy czym samica daje 2-3 mioty w ciągu roku. Płodność jej jest niższa niż pozostałych gatunków norników, gdyż w jednym miocie znajduje się zwykle 2-5 młodych, które otwierają oczy po 11 dniach. O ich rozwoju i dojrzewaniu niewiele, wiadomo. Darniówka żyje około 1,5 roku.