Savci

jelen pampový

jelen pampový

Zástupcem kopytníků na pampách je jelen pampový (Ozotoceros bezoarticus), obývající oblasti od jižní Brazílie po Uruguay a severní Argentinu. Výška tohoto malého zástupce jelena nepřesahuje 75 cm. Je barevně odlišná, v závislosti na oblasti výskytu - od tmavě červené po světlou, žlutohnědá. Srst je hrubá a lesklá. Hlavu zdobí paroží tvarem i velikostí podobné paroží našich jelenů. Jelen pampový žije v malých stádech, složen z 5-6 Jednotlivci, v otevřených prostorách, hlavně v travnatých stepích. V dnešní době je stále vzácnější, protože stále častěji jsou plochy vhodné pro jeho život využívány pro plodiny a pastviny. Mláďata se rodí v různých obdobích roku, protože v pampě je po celý rok hojnost jídla. Věří se, že existují v pampských jelenech 2 vrhů ročně.

Místní populace tato zvířata téměř neloví, protože víra přetrvává, jejich maso páchne. Podstatně, během říje samci tak nepříjemně páchnou, že jejich "vůně" je cítit již na vzdálenost cca 1 km od stáda.