korsak (Vulpes corsac)

korsak (Vulpes corsac)

Lisem związanym z terenem stepowym jest korsak (Vulpes corsac), zamieszkujący tereny na wschód od Morza Azowskiego do Kazachstanu, środkową Azję, Afganistan, Iran, Chiny i Mongolię. Niewielkie to zwierzę, o długości ciała do …

manul (Felis manul)

manul (Felis manul)

Okolice stepowe od wschodniego wybrzeża Morza Kaspijskiego do Turkmenii, Mongolii, Tybetu i Chin, a na południe do Afganistanu, Iranu i Kaszmiru, zamieszkuje manul (Felis manul). Jest to niewielki kot bardzo silnie owłosiony, o długości ciała około 70 …

suhak (Saiga tatarica)

suhak (Saiga tatarica)

Drugim bardzo charakterystycznym mieszkańcem stepów azjatyckich jest suhak (Saiga tatarica) należący również do grupy antylop, zamieszkujący środkową Azję (Kazachstan, Mongolię. Syberię i Turkiestan). Długość tego zwierzęcia dochodzi do 1,3 m, a wysokość w kłębie do 80 cm. …

antylopa garna (Antilope cervicapra)

antylopa garna (Antilope cervicapra)

W stepach Azji prócz gatunków wspólnych dla całej Eurazji występuje kilka charakterystycznych gatunków zamieszkujących wyłącznie ten obszar. Jednym z najbardziej interesujących jest rzadka antylopa kontynentu azjatyckiego — garna (Antilope cervicapra), żyjąca na otwartych przestrzeniach u podnóży …

łasica (Mustela nivalis)

łasica (Mustela nivalis)

Stepy o wysokiej trawie, a także sztuczne stepy Europy (z wyjątkiem dalekiej północy i Irlandii), większej części Azji, północnej Afryki i Ameryki Północnej zamieszkuje mały drapieżnik — łasica (Mustela nivalis). W Polsce jest pospolita, ale nieliczna i …

zając szarak (Lepus europaeus)

zając szarak (Lepus europaeus)

Mieszkańcem szerokich terenów otwartych jest także zając szarak (Lepus europaeus). Ojczyzną jego jest Europa. Występuje tutaj od Francji po Kaukaz, w Azji sięga po Irtysz, w Alpach dochodzi do 3000 m n.p.m. W Polsce jest pospolity. …

bobak (Marmota bobac)

bobak (Marmota bobac)

Europę Wschodnią i Azję Środkową do rzeki Amur zamieszkuje bobak (Marmota bobac), średniej wielkości gryzoń, także z rodziny wiewiórkowatych. Długość jego ciała dochodzi do 37 cm, a ogona nie przekracza 9 cm. Ciało pokryte jest dość gęstą …

suseł perełkowany (Citellus suslicus)

suseł perełkowany (Citellus suslicus)

Południowo-wschodnią i częściowo środkową Europę zamieszkuje gatunek susła nieco mniejszy od poprzedniego, a mianowicie suseł perełkowany (Citellus suslicus), o długości ciała 17-22 cm, ogona 3-5,5 cm i ciężarze nie przekraczającym 300 g. Ubarwiony jest żółtoszaro w …

suseł moręgowany (Citellus citellus)

suseł moręgowany (Citellus citellus)

Typowym zwierzęciem stepowym jest suseł moręgowany (Citellus citellus), gryzoń z rodziny wiewiórkowatych. Zamieszkuje on południowo-wschodnią i wschodnią Europę, ale jego zasięg rozszerza się coraz bardziej na zachód. Na obszarze środkowej Europy występuje jedynie do 250 m …

chomik europejski (Cricetus cricetus)

chomik europejski (Cricetus cricetus)

Jednym z najbardziej charakterystycznych mieszkańców stepów naturalnych i sztucznych jest chomik europejski (Cricetus cricetus), występujący w środkowej Europie po Niemcy i Holandię, w europejskiej części byłego Związku Radzieckiego oraz w zachodniej Syberii. W Polsce zamieszkuje rejony …